1. KAS YRA SLAPUKAI?

Slapukai – tai maži tekstiniai failai, siunčiami į kiekvieno asmens, besilankančio Svetainėje, kompiuterį ar kitą galinį įrenginį, iš kurio yra prisijungiama prie Svetainės, ir laikinai tame įrenginyje išsaugomi.

Slapukų Svetainėje renkama informacija padeda atpažinti Svetainės lankytoją, išsaugoti lankymosi Svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Slapukų surinkta informacija leidžia Bendrovei užtikrinti Duomenų subjektų galimybę naršyti patogiau, teikti Duomenų subjektams patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie Svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti Svetainę, asmenų aptarnavimą ir Bendrovės teikiamas Paslaugas.

Bendrovė taip pat naudoja tinklo indikatorius (angl. Web Beacons) – mažus grafinius dokumentus, kuriuos Bendrovė gali talpinti Svetainėje ir (ar) elektroniniuose laiškuose, naujienlaiškiuose, kuriuos siunčia Duomenų subjektui. Bendrovės naudojamų slapukų ir tinklo indikatorių surinkta informacija leidžia užtikrinti patogaus naršymo Svetainėje galimybes, taip pat Duomenų subjektui patrauklių Paslaugų pasiūlymų pateikimą bei sudaro sąlygas analizuoti Duomenų subjektų elgesį ir jo tendencijas, o taip pat tobulinti Puslapio Paslaugas.

2. KAIP TVARKYTI SLAPUKUS?

Duomenų subjektas, apsilankęs Bendrovės Svetainėje gali savo aktyviais veiksmais išreikšti sutikimą, jeigu nori naudoti slapukus. Duomenų subjektui nedavus sutikimo dėl slapukų naudojimo, slapukai, kurie nėra techninio pobūdžio, į Duomenų subjekto įrenginį nebus įrašomi.

Bendrovė informuoja, kad Duomenų subjektas gali slapukus valdyti ir (arba) ištrinti pagal savo pageidavimus. Naršyklės („Internet Explorer“, „Safari“, „Firefox“, „Chrome“ ir kt.) nustatymuose Duomenų subjektas gali pasirinkti, kuriuos slapukus nori priimti ir kuriuos atmesti. Šių nustatymų buvimo vieta priklauso nuo naudojamos Naršyklės.

Bendrovė informuoja, kad daugumoje Naršyklių galima:

- patikrinti, kokie slapukai yra įrašyti, ir ištrinti atskirus slapukus;

- blokuoti trečiųjų šalių slapukus;

- blokuoti slapukus iš konkrečių interneto svetainių;

- blokuoti visų slapukų siuntimą;

- uždarant naršyklę ištrinti visus slapukus.

Duomenų subjektas bet kada gali atšaukti sutikimą naudoti slapukus, pakeitus nustatymus ir ištrynus įrašytus slapukus. Ištrynus slapukus, bus pašalintos ir visos nustatytos parinktys, o Svetainė gali tinkamai neveikti.

Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus ir kaip juos tvarkyti ar pašalinti, galite apsilankyti puslapyje: www.allaboutcookies.org

3. KOKIUS SLAPUKUS NAUDOJA BENDROVĖ?

Duomenų subjektas bet kada gali atšaukti sutikimą naudoti slapukus, pakeitus nustatymus ir ištrynus įrašytus slapukus. Ištrynus slapukus, bus pašalintos ir visos nustatytos parinktys, o Svetainė gali tinkamai neveikti.

Bendrovė Svetainėje naudoja techninius, analitinius ir komercinius slapukus. Toliau Bendrovė detalizuoja kiekvieną iš slapukų rūšių.

Techniniai slapukai

Techniniai slapukai užtikrina Svetainės funkcionalumą, sukuriant vartotojo paskyrą, prisijungiant ir, pavyzdžiui, tvarkant Duomenų subjektų rezervacijas. Šie techniniai slapukai yra būtini tinkamam Svetainės funkcionavimui.

Analitiniai slapukai

Analitiniai slapukai padeda gauti informaciją apie tai, kaip Duomenų subjektai naudoja Svetainę. Padeda optimizuoti ir pagerinti Svetainę, suprasti reklamų ir komunikacijos efektyvumą.

Komerciniai slapukai

Komerciniai slapukai, tai Bendrovės ir trečiųjų šalių slapukai skirti tam, kad Bendrovės bei trečiųjų asmenų svetainėse Bendrovė galėtų rodyti suasmenintą reklamą, kuri pagrįsta Duomenų subjekto naršymo veiksmais.

Bendrovė atkreipia dėmesį, kad Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, produktus ir paslaugas, taip pat socialinių tinklų plėtinius (angl. plugins). Trečiųjų šalių paslaugoms ar taikomosioms programoms, pateikiamoms Svetainėje, taikoma atitinkamos trečiosios šalies privatumo politika, todėl rekomenduojama susipažinti su šiuo trečiųjų šalių dokumentu.

Bendrovė informuoja, kad Svetainėje yra naudojami žemiau pateikiamoje lentelėje nurodomi slapukai:

Slapuko pavadinimasSlapuko pobūdisDuomenų tvarkymo tikslasSukūrimo momentasGaliojimo laikasNaudojami duomenys
cookiePolicyAcceptSlapukasGDPRKai lankytojas patvirtina privatumo politikąSesijaŠie duomenys naudojami patikrinti ar vartotojas sutiko su privatumo politika ar ne
likedSpecialistsSlapukasPamėgtų specialistų įsiminimasKai lankytojas paspaudžia širdelę ant specialistoSesijaŠie duomenys naudojami atsiminti, kuriuos specialistus pamėgo lankytojas
jwtAuthentikacijaVartotojo valdymasKai vartotojas suveda telefono numerį ir sms pranešimu gautą patvirtinimo kodą.SesijaŠie duomenys naudojami atsiminti ir identifikuoti prisijungusį vartotoją sistemoje
_gaSlapukasAnalitikaKai vartotojas atidaro puslapį2 metaiGoogle analitika naudojama norint suprasti vartotojų elgseną ir puslapio tobulinimo tikslais
_hjIncludedInSampleSlapukasGreitaveikaKai vartotojas atidaro puslapįSesijaŠis sausainis yra susijęs su analitikos funkcionalumu ir paslaugomis iš kompanijos Hot Jar (Maltoje įsikūrus kompanija). Jis itentifikuoja unikalų lankytoją vienos naršymo sesijos metu.
_hjidSlapukasGreitaveikaKai vartotojas atidaro puslapįPo 1 metųHotjar sausainis. Šis sausainis išsaugomas pirmą kartą atidarius puslapį, toliau naudojamas identifikuoti tą patį vartotoją kito puslapio vizito metu.
ajs_anonymous_idSlapukasFunkcionalumasKai vartotojas atidaro puslapįPo 1 metųŠis sausainis yra naudojamas analitikai ir padėti suskaičiuoti kiek vartotojų atidarė tam tikrą puslapį ir identifikuoti ar atidarė pirmą kartą ar pakartotinai.

Slapukų pagalba surinktą informaciją Bendrovė naudoja šiais tikslais:

1. Funkcinių slapukų naudojimui ir paslaugų teikimui, siekiant užtikrinti sklandžią Svetainė veiklą ir efektyvų Paslaugų teikimą bei, esant pageidavimui, išsaugoti lankomumo ar įvestų duomenų istoriją.

2. Paslaugų plėtrai, siekiant gerinti Svetainės ir Paslaugų teikimo veikimą bei pateikti Duomenų subjektus interesus atitinkantį Svetainės turinį.

3. Naudojimo analizei, siekiant rinkti statistinius duomenis apie Svetainėje apsilankiusių Duomenų subjektų skaičių ir naudojimąsi Paslaugomis ir jų pagrindu koreguoti Svetainės turinį bei paslaugas, taip pat įvertinti reklamos efektyvumą.

4. Tiksliniam rinkodaros orientavimui, siekiant pateikti tam tikrai Naršyklei skirtą reklamą ar turinį, sukuriant skirtingas tikslines grupes.

Slapukų politika galioja nuo 2022 06 16

1. WHAT ARE COOKIES?

Cookies are small text files sent to and temporarily stored on the computer or other terminal device of each person visiting the Website from which the Website is accessed.

The information collected by cookies on the Website helps to identify the visitor of the Website, save the history of visits to the Website and adapt the content accordingly. The information collected by cookies enables the Company to provide a more user-friendly browsing experience for Data Subjects, to provide attractive offers to Data Subjects and learn more about the behaviour of the users of the Website, analyse trends and improve the Website, the Service provided to individuals and the Services provided by the Company.

The Company also uses Web Beacons, which are tiny graphic documents that the Company may place on the Website and/or in emails and newsletters that it sends to the Data Subject. The information collected by the cookies and web beacons used by the Company allows us to ensure a comfortable browsing experience on the Website, as well as the provision of attractive Service offers to the Data Subject and allows us to analyse the behaviour of the Data Subjects and its trends, and to improve the Services of the Page.

2. HOW TO MANAGE COOKIES?

The data subject visiting the Company's Website may express their consent to the use of cookies by their active actions. If the Data Subject does not consent to the use of cookies, cookies that are not technical will not be placed on the Data Subject's device.

The Company informs that the Data Subject may manage and/or delete cookies according to their preferences. The Data Subject may choose which cookies they wish to accept and which to reject in the browser settings (Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome, etc.). The location of these settings depends on the browser used.

The Company informs you that most Browsers can:

- check what cookies are stored and delete individual cookies,

- block third-party cookies,

- block cookies from specific websites,

- block the sending of all cookies,

- delete all cookies when you close your browser.

The data subject may withdraw consent to cookies at any time by changing the settings and deleting the stored cookies. Deleting cookies will also remove any options set and may result in the Website not functioning correctly.

To learn more about cookies and how to manage or remove them, visit www.allaboutcookies.orgTo learn more about cookies and how to manage or remove them, visit www.allaboutcookies.org.

3. WHAT COOKIES DOES THE COMPANY USE?

The Company uses technical, analytical, and commercial cookies on the Website. The Company details each type of cookie below.

Technical cookies

Technical cookies ensure the Website's functionality by creating a user account, logging in and, for example, processing the reservations of Data Subjects. These technical cookies are necessary for the proper functioning of the Website.

Analytical cookies

Analytical cookies help to obtain information about how Data Subjects use the Website. They help us optimise and improve the Website and understand the effectiveness of advertisements and communications.

Commercial cookies

The Company and third parties use commercial cookies to enable the Company to display personalised advertising on the Company's and third parties' websites based on the Data Subject's browsing behaviour.

Please note that the Website may contain links to third-party websites, products, services, and plugins. Third-party services or applications available on the Website are subject to the privacy policy of the respective third party, and you are advised to consult this third-party document.

The Company informs you that the Website uses the cookies indicated in the table below

The name of the cookieThe format of the cookiePurpose of data processingMoment of creationExpiry dateData used
cookiePolicyAcceptCookieGDPRWhen a visitor approves a privacy policyOne sessionThis data is used to verify whether or not the user has agreed to the privacy policy
likedSpecialistsCookieRemembering favorite expertsWhen a visitor hearts an expertOne sessionThis data is used to remember which experts the visitor liked
jwtAuthenticationUser managementWhen the user enters the phone number and the confirmation code received via SMS.One sessionThis data is used to remember and identify the logged in user in the system
_gaCookieAnalyticsWhen a user opens a site2 yearsGoogle Analytics is used to understand user behavior and for page improvement purposes
_hjIncludedInSampleCookieSpeedWhen a user opens a siteOne sessionThis cookie relates to analytics functionality and services from Hot Jar (a Malta-based company). It identifies a unique visitor during a single browsing session.
_hjidCookiesSpeedWhen a user opens a siteAfter 1 yearHotjar cookie. This cookie is saved the first time a page is opened, it is then used to identify the same user when visiting the next page.
ajs_anonymous_idCookieFunctionalityWhen a user opens a siteAfter 1 yearThis cookie is used by analysts to help count how many users have opened a particular page and to identify whether it has opened for the first time or repeatedly.

The Company uses the information collected by cookies for the following purposes:

1. The use of functional cookies and the provision of services to ensure the smooth operation of the Website and the effective provision of the Services and, if desired, to save the history of attendance or data entered.

2. For the development of the Services, to improve the operation of the Website and the provision of the Services and to provide content on the Website that is relevant to the interests of Data Subjects.

3. Usage analysis to collect statistical data on the number of Data Subjects visiting the Website and use of the Services, and to adjust the Website's content and services based on such data, as well as to evaluate the effectiveness of advertising.

4. Target marketing to provide advertising or content for a particular Browser by creating different target groups.

Cookie Policy valid from 16.06.2022