BENDRADARBIAVIMO SU PASLAUGŲ TEIKĖJU POLITIKA

Atnaujinta: Balandis 2024 m.

Prieš pradedant naudotis Puslapio paslaugomis, paslaugų tiekėjo prašome atidžiai perskaityti šią Bendradarbiavimo su paslaugų teikėju politiką, nes ji reglamentuos Paslaugų teikėjo santykius su Puslapio savininku. Jeigu nesutinkate su šia Bendradarbiavimo su paslaugų teikėju politika, Puslapio paslaugomis naudotis negalite. 

I. Sąvokų apibrėžimai:

Grožio salonas – ūkio subjektas, kuris užsiregistravęs Puslapyje turi teisę susikurti Watalook Studio bei gauti „Bendradarbiavimo su grožio salonais politikoje“ aprašytą Paslaugą;

Paslaugų teikėjas – asmuo, kuris yra užsiregistravęs Mobiliojoje aplikacijoje ir turi teisę susikurti Asmeninį puslapį (kaip jis jis apibrėžiamas Privatumo politikoje), reklamuoti teikiamas grožio paslaugas;

Puslapis – grožio paslaugų paieškos, reklamos bei užsakymo ir administravimo galimybių interneto puslapis www.watalook.lt;

Mobilioji aplikacija – taikomoji grožio paslaugų paieškos, reklamos bei užsakymo ir administravimo galimybių interneto puslapio www.watalook.lt programa mobiliuosiuose ryšio įrenginiuose;

Puslapio savininkas – UAB „Telas“, Lietuvos Respublikoje įsteigta uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304139032, adresas korespondencijai – Lietuvos Respublika, Vilniaus m. sav. Vilniaus m., Mindaugo g. 14B.

PVM – Lietuvos Respublikoje taikomas pridėtinės vertės mokestis, apibrėžiamas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme.

Konfidenciali informacija – informacija apie kitą Sutarties šalį, jos rinkodaros planus, klientus, užsakovus, verslus, veiklos planus, finansus, technologijas ar reikalus.

Lankytojas – Asmuo, kuris nėra užsiregistravęs Puslapyje ir (ar) Mobiliojoje aplikacijoje ir turi teisę peržiūrėti informaciją, patalpintą Puslapyje ir/ar Mobiliojoje aplikacijoje

Registruotas lankytojas – asmuo, kuris yra užsiregistravęs Puslapyje ir (ar) Mobiliojoje aplikacijoje ir turi teisę naudotis grožio paslaugų paieškos ir užsakymo paslaugomis;

Mokėjimo paslaugų teikėjas – asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 1 str. 27 d. nurodytą sąvoką.

Mokėjimo paslaugos – paslauga, atitinkanti Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 1 str. 28 d. nurodytą sąvoką.

Mokamos paslaugos – už nustatytą užmokestį Puslapio savininko teikiamos grožio paslaugų reklamos ir administravimo įrankių paslaugos Puslapyje ir Mobiliojoje aplikacijoje;

Sutartis – susitarimas tarp Paslaugų teikėjo ir Puslapio savininko, kuriam yra taikomos visos šios bendradarbiavimo su paslaugų tiekėju politikos sąlygos.

Išankstinių mokėjimų paslauga – Registruoto lankytojo šioje politikoje nustatyta tvarka atliekami mokėjimai už Paslaugų teikėjo teikiamas grožio paslaugas tiekėju politikos sąlygos.

Watalook Studio – platforma, kuria Puslapio savininkas suteikia teisę naudotis Grožio salonui ir kurioje Grožio salonui yra teikiamos paslaugos, išvardintos „Bendradarbiavimo su grožio salonais politikoje“

II. PUSLAPIO SAVININKO IR PASLAUGŲ TEIKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

1. Puslapio savininkas Paslaugų teikėjui teikia šias paslaugas nemokamai (toliau – Paslauga):

1.1 Elektroninį kalendorių,

1.2 Puslapio savininko siunčiamus informacinio pobūdžio pranešimus vizitui pas Paslaugų tiekėją užsiregistravusiam Registruotam lankytojui (kaip jis apibrėžiamas Privatumo politikoje) trumposiomis SMS žinutėmis;

1.3 Virtualią vizitinę kortelę (angl. QR code);

1.4 Paslaugų teikėjo paskyros integraciją į (i) socialinius tinklus „Facebook“ ir „Instagram“, (ii) internetinio puslapio www.google.com paieškos rezultatus, juose skelbiant ir reklamuojant Paslaugų tiekėjo profilį ir paslaugas;

1.5 Paslaugų teikėjo mobiliajame telefone jau turimos Registruoto lankytojo kontaktinės informacijos perkėlimą į mobiliąją aplikaciją (angl. App).

2. Puslapio savininkas įsipareigoja Paslaugų teikėjui už papildomą mokestį teikti šias Mokamas paslaugas:

2.1 Puslapio savininko siunčiamus informacinio pobūdžio pranešimus vizitui pas Paslaugų tiekėją užregistruotam Lankytojui ar Registruotam lankytojui (kaip jis apibrėžiamas Naudojimosi puslapiu taisyklėse) trumposiomis SMS žinutėmis;

2.2 Išankstinių mokėjimų paslaugą. Šios paslaugos pagrindu Registruotas lankytojas turi galimybę grožio paslaugas, kurios jam bus suteiktos ateityje (rezervuoto laiko vizitui metu), apmokėti bankiniu pavedimu iš anksto. Registruotas lankytojas tai gali atlikti naudodamasis savo Asmeniniu puslapiu. Paslaugų teikėjui Watalook Workspace suteikia teisę naudotis dviejų tipų išankstinio grožio paslaugų apmokėjimo paslaugomis:

  • Išankstinio (grąžintino) apmokėjimo paslauga, kuri suteikia teisę Registruotam lankytojui susigrąžinti sumokėtą sumą 1.6.2 punkte numatytais atvejais.
  • Avansinio (negrąžintino) apmokėjimo paslauga, kuri suteikia teisę Registruotam lankytojui susigrąžinti sumokėtą sumą tik 1.6.2.3 punkte numatytais atvejais.

Paslaugų teikėjas patvirtina, jog jam yra žinomos šios Išankstinių mokėjimų paslaugos sąlygos:

2.2.1 Paslaugos mokestis yra 3 proc. nuo užsakytos Paslaugų teikėjo paslaugų kainos. Lėšos į Paslaugų teikėjo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą yra pervedamos Puslapio savininkui jau išskaičiavus 3 proc. mokestį.

2.2.2 Išankstinis Registruoto lankytojo apmokėjimas yra įskaitomas į tarpininko Stripe Inc. valdomą atsiskaitomąją sąskaitą ir Paslaugų teikėjui yra išmokamas/neišmokamas tokiomis sąlygomis:

2.2.2.1 Jei Registruotas lankytojas atšaukia vizitą likus daugiau, nei 24 val., sumokėtos lėšos yra grąžinamos Registruotam lankytojui. Tokiu atveju Puslapio savininkas netaiko šios politikos 1.6.1 p. nurodyto 3 proc. mokesčio.

2.2.2.2 Jei Registruotas lankytojas atšaukia vizitą likus mažiau, nei 24 val., arba neatvyksta sutartu laiku, apie tai neinformavęs iš anksto (informavimas likus mažiau, nei 24 val. iki vizito prilygsta vizito atšaukimui likus mažiau, nei 24 val.), sumokėtos lėšos yra pervedamos Paslaugų teikėjui.

2.2.2.3 Jeigu Paslaugų teikėjas atšaukia vizitą, sumokėtos lėšos yra grąžinamos Registruotam lankytojui už šioje politikoje nustatyta tvarka iš anksto apmokėtą vizitą.

2.2.2.4 Jei Registruotas lankytojas atvyksta patvirtintu laiku ir jam yra suteikiamaužsakyta paslauga už kainą, nurodytą registracijos metu, sumokėtos lėšos, išskaičiavus 1.6.1 p. nurodytą mokestį, Paslaugų teikėjui yra pervedamos tada, kai Paslaugų teikėjas savo paskyroje pažymi, jog paslauga yra suteikta ir patvirtina suteiktų paslaugų faktinę kainą.

2.2.2.5 Tuo atveju, jei faktinė suteiktų paslaugų kaina yra didesnė, nei kaina, kuri buvo sumokėta iš anksto, Paslaugų teikėjas įsipareigoja iki tos pačios dienos vidurnakčio (24:00 val.) patikslinti šios sumos dydį savo paskyroje. 3 proc. mokesčio dydis yra perskaičiuojamas atsižvelgiant į naujai nurodytą suteiktų paslaugų kainą. Paslaugų teikėjui iki šiame punkte nustatyto termino nepatikslinus suteiktų paslaugų kainos, Puslapio savininkas laikys, jog paslaugų kaina atitiko užsakyme nurodytą kainą.

2.2.2.6 Tuo atveju, jei faktinė suteiktų paslaugų kaina yra mažesnė, nei kaina, kuri buvo sumokėta iš anksto, Paslaugų teikėjas įsipareigoja susisiekti su Puslapiosavininku iki tos pačios arba artimiausios darbo dienos vidurnakčio (24:00 val.) ir įsipareigoja ne tik savo paskyroje patikslinti šios sumos dydį, tačiau ir susisiekti su Watalook Workspace informuojant apie faktiškai mažesnę suteiktų paslaugų kainą. Tokiu atveju Paslaugų teikėjui yra išmokama faktinė suteiktų paslaugų kaina, išskaičiavus 3 proc. plius PVM mokestį, o likusi suma yra grąžinama Registruotam lankytojui. Jeigu šiame punkte nurodytu atveju Paslaugų teikėjas savo paskyroje iki nustatyto termino nepatikslina Registruotam lankytojui suteiktų paslaugų kainos, Registruotas lankytojas dėl likusių lėšų grąžinimo kreipiasi tiesiogiai į Paslaugų teikėją, o Puslapio savininkas neprisiima atsakomybės užtikrinti, jog Paslaugų teikėjas atliks lėšų grąžinimą. Tokiu atveju Puslapio savininkas pasilieka teisę atšaukti Paslaugų teikėjo teisę naudotis išankstinio apmokėjimo funkciją be atskiro įspėjimo.

2.2.3 Puslapio savininkas taip pat įsipareigoja atlikti Paslaugų tiekėjo pažinimo (angl. know your customer) procedūrą, kurios tikslas – Paslaugų teikėjo tapatybėspatvirtinimas, bei patvirtina, jog jo nurodoma informacija, susijusi su aplikavimu marketingo kampanijai ir naudojimusi ja, yra teisinga.

2.2.4 Išankstinius mokėjimus, iš jų atskaičius Paslaugų teikėjui taikomus mokesčius, Puslapio savininkas atlieka kiekvieno mėnesio 1 ir 16 d.

2.2.5 Mokėtinai sumai pasiekus 100 Eur dydį, Paslaugų teikėjo paskyroje Puslapiosavininkas įjungia funkciją, kuria naudodamasis Paslaugų teikėjas turi galimybę bet kuriuo metu pareikalauti Puslapio savininko išmokėti šią sumą Paslaugų teikėjui ir Puslapio savininkas įsipareigoja atlikti tokį mokėjimą per 1 darbo dieną.Ši suma nėra mažinama jos pareikalavimo ir išmokėjimo dieną Paslaugų teikėjo turimų finansinių įsipareigojimų Puslapio savininkui apimtimi už šioje politikoje aptariamas Paslaugų teikėjo profilio reklamavimo paslaugas.

2.2.6 Puslapio savininkas mokėjimus atlieka bankiniu pavedimu į Paslaugų teikėjopaskyroje nurodytą banko sąskaitą. Nenurodžius atsiskaitomosios sąskaitos, mokėjimai nebus atliekami.

2.3 Mokėjimo terminalų (kortelių skaitytuvų) mokėjimų priėmimo paslaugą. Šios paslaugos pagrindu Registruotas lankytojas turi galimybę už grožio paslaugas, kurios jam buvo suteiktos vizito metu, atsiskaityti bankine kortele  apmokant po suteiktos paslaugos. Registruotas lankytojas tai gali atlikti naudodamasis Paslaugų tiekėjo turimu Puslapio savininko išnuomotu mokėjimų terminalu (kortelių skaitytuvu). Paslaugų teikėjas patvirtina, jog jam yra žinomos šios Išankstinių mokėjimų paslaugos sąlygos:

2.3.1 Paslaugos mokestis yra 1.5 proc. plius 20ct nuo užsakytos Paslaugų teikėjo paslaugų kainos plius PVM. Lėšos į Paslaugų teikėjo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą yra pervedamos Puslapio savininkui jau išskaičiavus 1.5 proc. plius 20ct plius PVM mokestį. 

2.3.2 Registruoto lankytojo apmokėjimas yra įskaitomas į tarpininko Adyen N.V. valdomą atsiskaitomąją sąskaitą ir Paslaugų teikėjui yra išmokamas/neišmokamas tokiomis sąlygomis:

2.3.3 Jei Registruotas lankytojas atvyksta patvirtintu laiku ir jam yra suteikiama užsakyta paslauga už kainą, nurodytą registracijos metu, sumokėtos lėšos, išskaičiavus 1.7.1 p. nurodytą mokestį, Paslaugų teikėjui yra pervedamos tada, kai Paslaugų teikėjas savo paskyroje pažymi, jog paslauga yra suteikta ir patvirtina suteiktų paslaugų faktinę kainą.

2.3.4 Puslapio savininkas taip pat įsipareigoja atlikti Paslaugų tiekėjo pažinimo (angl. know your customer) procedūrą, kurios tikslas – Paslaugų teikėjo tapatybės patvirtinimas, bei patvirtina, jog jo nurodoma informacija, susijusi su aplikavimu marketingo kampanijai ir naudojimusi ja, yra teisinga.

2.3.5 Sukauptus mokėjimus už suteiktas paslaugas, iš jų atskaičius Paslaugų teikėjui taikomus mokesčius, Puslapio savininkas atlieka kiekvieno mėnesio 1 ir 16 d. 

2.3.6 Mokėtinai sumai pasiekus 100 Eur dydį, Paslaugų teikėjo paskyroje Puslapio savininkas įjungia funkciją, kuria naudodamasis Paslaugų teikėjas turi galimybę bet kuriuo metu pareikalauti Puslapio savininko išmokėti šią sumą Paslaugų teikėjui ir Puslapio savininkas įsipareigoja atlikti tokį mokėjimą per 1 darbo dieną. Ši suma nėra mažinama jos pareikalavimo ir išmokėjimo dieną Paslaugų teikėjo turimų finansinių įsipareigojimų Puslapio savininkui apimtimi už kitas paslaugas. 

2.3.7 Puslapio savininkas mokėjimus atlieka bankiniu pavedimu į Paslaugų teikėjo paskyroje nurodytą banko sąskaitą. Nenurodžius atsiskaitomosios sąskaitos, mokėjimai nebus atliekami.

3. Paslaugų tiekėjas besąlygiškai sutinka, jog Mėnesinis mokestis nėra grąžinamas tuo atveju, jei po apmokėjimo, tačiau nepasibaigus Paslaugos teikimo terminui, Paslauga nebėra naudojama ir (ar) reikalinga, arba Paslaugų teikėjo paskyra yra ištrinama Puslapio savininko ar Paslaugų teikėjo iniciatyva.

4. Mainais už gaunamas Puslapio savininko paslaugas Paslaugų teikėjas, be įsipareigojimų, numatytų šioje politikoje (Sutartyje) ir Naudojimosi puslapiu taisyklėse, prisiima šiuos įsipareigojimus:

4.1 Pasirinkus naudoti Mokamas paslaugas Paslaugų teikėjas sutinka mokėti nustatytą mokestį Puslapio savininkui pagal pasirinkto plano sąlygas. Iki Mokamos paslaugos galiojimo pabaigos likus protingam periodui, Puslapio savininkas Paslaugų teikėjui siunčia pranešimą apie tai, jog nuo Paslaugų teikėjo nurodytos banko sąskaitos Mokėjimo paslaugų teikėjas nuskaičiuos nustatytą mokestį. Tuo atveju, jei lėšų nuskaičiavimo dieną Mokėjimo paslaugų teikėjui dėl bet kokios priežasties nepavyksta nuskaičiuoti nustatyto mokesčio nuo Paslaugų teikėjo banko sąskaitos, Mokamas paslaugas Paslaugų teikėjui Puslapio savininkas laikinai užblokuoja iki tol, kol lėšas Mokėjimo paslaugų teikėjas nuo Paslaugų teikėjo sąskaitos pavyks nuskaičiuoti. Nuo tada, kai lėšos pasiekia Puslapio savininką, Mokamų paslaugų tiekimas Paslaugų teikėjui atblokuojamas.

4.2 Paslaugų teikėjas sutinka ir pareiškia, jog savo teikiamas paslaugas valdys ir vykdys laikydamasis aukščiausių verslo ir paslaugų standartų. Paslaugų teikėjas taip pat užtikrina, jog turi visas licencijas, sutikimus, leidimus ir draudimą (jei taikoma), kurie jam yra reikalingi norint teikti Paslaugų teikėjo paslaugas.

4.3 Paslaugų teikėjas yra informuotas, kad tuo atveju, jeigu Grožio salonas naudojasi Watalook Studio platforma, Grožio salono administratorius ar kitas Grožio salono įpareigotas ar kitu būtų paskirtas asmuo turi teisę administruoti Paslaugų teikėjo, kuris sutiko prisijungti prie Watalook Studio platformos, klientų vizitus (užrašyti klientus vizitams, atšaukti vizitus ir kitaip administruoti) ir turi teisę matyti Paslaugų teikėjo bei Paslaugų teikėjo kliento duomenis, kiek jų reikia tinkamam klientų vizitų administravimui. Paslaugų teikėjas yra informuotas, kad daugiau informacijos apie Watalook Studio platformą galima rasti Paslaugų teikėjo „Bendradarbiavimo su grožio salonais politikoje“.

III. MOKĖJIMŲ PUSLAPIO SAVININKUI VYKDYMAS

5. Siekiant užtikrinti, kad visi mokėjimai būtų tvarkomi saugiai ir laikantis mokėjimų įstatymų, Mokėjimo paslaugas Paslaugų teikėjui teikia Mokėjimo paslaugų teikėjas(-ai), o Mokėjimų paslaugas reglamentuos sutartis, kurioje bus apibrėžiamos ir Mokėjimo paslaugų teikėjo paslaugų teikimo sąlygos. Šią sutartį Paslaugų teikėjas bus pasirašęs su Mokėjimo paslaugų teikėju prieš vykdydamas pirmąjį mokėjimą.

6. Paslaugų teikėjas, sutikdamas su šia Sutartimi, Puslapio savininkui neturės pretenzijų už bet kokią žalą, kurią Mokėjimo paslaugų teikėjas sukėlė Paslaugų teikėjui bet kokiais būdais.

IV. ATSAKOMYBĖ

7. Puslapio savininkas atsako už tai, kad už iš Paslaugų teikėjo gautą mokestį Mokama paslauga Paslaugų teikėjui būtų suteikta kokybiškai, operatyviai ir nenutraukiamai, t. y. iš karto po Puslapio savininko faktiškai gauto mokesčio iš Paslaugų teikėjo ir, kad jų tiekimas nenutrūktų iki pat jų galiojimo pabaigos, arba kol Paslaugų teikėjo paskyra bus ištrinta, jei tai įvyktų anksčiau.

8. Pasibaigus Paslaugos galiojimui, Paslaugų teikėjui yra išrašoma sąskaita-faktūra, kuri yra pristatoma Paslaugų teikėjo nurodytu el. paštu.

9. Jei Paslaugų teikėjas savo paskyrą ištrina, ar Puslapio savininkas jo paskyrą ištrina dar nepasibaigus Mokamos paslaugos galiojimo laikotarpiui, sąskaita-faktūra Paslaugų teikėjui pristatoma paskyros ištrynimo dieną.

10. Paslaugų teikėjas atsako už tai, kad jo nurodytoje banko sąskaitoje mokesčių nuskaitymo pagal sutarties su Mokėjimo paslaugų teikėju dieną būtų pakankamas lėšų likutis jų nuskaitymui įvykdyti ir nebūtų daromos kliūtys šias lėšas nuskaityti Mokėjimo paslaugų teikėjo naudojamomis priemonėmis. Priešingu atveju Puslapio savininkas atlieka veiksmus, nurodytus 4.1. punkte.

V. KONFIDENCIALUMAS

11. Kiekviena šalis patvirtina, kad vykdant šią Sutartį, jos galiojimo metu ar pan. ji gali gauti arba kitaip sužinoti Konfidencialią informaciją apie kitą šalį. Konfidenciali informacija yra privati ir konfidenciali kitos šalies informacija.

12. Kiekviena šalis įsipareigoja visada rūpintis, kad būtų išlaikytas Konfidencialios informacijos slaptumas, saugiai laikyti visą Konfidencialią informaciją ir rūpintis, kad ji būtų laikoma saugiai ir būtų apsaugota nuo vagystės, sugadinimo, praradimo ar neteisėtos prieigos, taip pat bet kuriuo metu galiojant šiai Sutarčiai ir jai pasibaigus be išankstinio rašytinio Konfidencialios informacijos savininko sutikimo tiesiogiai ar netiesiogiai nenaudoti, neatskleisti, neeksploatuoti, nekopijuoti ir nekeisti jokios Konfidencialios informacijos, taip pat neleisti ir neduoti leidimo tai daryti trečiajam asmeniui, nebent to reikia vykdyti savo teises ir įsipareigojimus pagal šią Sutartį, arba to reikalauja atitinkamos Lietuvos Respublikos institucijos.

13. Sutartyje nustatytos sąlygos ir įpareigojimai netaikomi Konfidencialiai informacijai, kuri:

13.1 Yra viešai žinoma tuo metu, kai ją gauna gavėjas;

13.2 Vėliau tampa viešai žinoma ne dėl jos gavėjo, jo pareigūnų, darbuotojų ar atstovų kaltės;

13.3 Gavėjas ją teisėtai gauna iš trečiojo asmens be jokių apribojimų; arba

13.4 Jau yra žinoma gavėjui iki jos gavimo pagal šią Sutartį.

14. Gavėjas Konfidencialią informaciją gali atskleisti konfidencialiais pagrindais profesionaliam gavėjo patarėjui arba tais atvejais, kai ji turi būti atskleidžiama pagal įstatymus, taisykles ar kompetentingos institucijos nurodymu.

15. Konfidencialumo įsipareigojimai lieka galioti šią Sutartį nutraukus arba pasibaigus jos galiojimui.

VI. ĮSIPAREIGOJIMŲ NEVYKDYMAS

16. Tuo atveju, jei Puslapio savininkas Paslaugos teikėjui suteikia nekokybiškas paslaugas, o Paslaugos teikėjas Puslapio savininkui per protingą terminą pateikia netinkamą kokybę įrodančius duomenis, Paslaugų teikėjas turi teisę prašyti grąžinti sumokėtas lėšas proporcingai už laikotarpį, kuomet teikiama paslauga buvo nekokybiška. Gražinamos sumos dydis yra ribojamas vienkartinio sumokėto mokesčio dydžiu. Pateikti įrodymai įvertinami ir sprendimas dėl lėšų grąžinimo yra priimamas per 30 kalendorinių dienų nuo Paslaugos teikėjo prašymo pateikimo. Lėšos grąžinamos į tą pačią sąskaitą, kuri buvo nurodyta Paslaugos tiekėjui atliekant registraciją.

17. Paslaugų teikėjas sutinka, kad Puslapio savininkas nėra ir nebus atsakingas už Puslapio ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimų Lankytojui, Registruotam lankytojui, Paslaugų teikėjui ir tretiesiems asmenims sukeltus nuostolius ar žalą.

18. Puslapio savininkas jokiais atvejais neatsako už Paslaugų teikėjo, Puslapyje reklamuojančio teikiamas grožio paslaugas, netinkamai ar nekokybiškai suteiktas paslaugas. Paslaugų teikėjas besąlygiškai prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių, kurie Puslapio lankytojams ir (ar) Registruotiems lankytojams ir (ar) tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu ir apimtimi naudojantis ar pasinaudojus Paslaugų teikėjo teikiamomis grožio paslaugomis, atlyginimo.

19. Puslapio savininkas neatsako už jokius Puslapio paslaugų tiekimo trikdžius Puslapyje, įskaitant, bet neapsiribojant, internetinio ryšio tiekimą, bet kokio pobūdžio kompiuterinio piratavimo veiksmus ar žalą, sukeltą virusų. Paslaugų teikėjas supranta ir sutinka su tuo, kad Puslapio savininkas neteikia jokių patvirtinimų ar garantijų, jog Puslapis veiks ir Paslaugos jame bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, pilna apimtimi arba, kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Paslaugų teikėjui ar tretiesiems asmenims. Puslapio savininkas nėra ir nebus atsakingas už Puslapyje esančio turinio ir skelbiamos informacijos neteisėtumą, neatitikimus, netikslumą ar klaidingumą (išskyrus tą informaciją, kurią pateikia pats Puslapio savininkas) ir dėl to kilusias neigiamas pasekmes Paslaugų teikėjui ar tretiesiems asmenimis.

20. Puslapio savininkas neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Paslaugų teikėjas naudodamasis Puslapiu ir (ar) Paslaugomis bei siųsdamas, talpindamas ir bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamą bet kokią informaciją.

21. Paslaugų teikėjas supranta ir sutinka, kad Puslapio savininkas, atsižvelgdamas į šias Naudojimosi puslapiu taisykles, niekada ir dėl jokių priežasčių nebus atsakingas už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą, susijusį su Paslaugų teikėjo naudojimusi Puslapiu ir (ar) Paslaugomis ir šių Naudojimosi puslapiu taisyklių laikymusi.

22. Paslaugų teikėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Puslapio savininkui niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti kokius nors nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Paslaugų teikėjas naudojosi Puslapiu ir (ar) Paslaugomis.

23. Paslaugų teikėjas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jiems ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Lankytojui ir (ar) Registruotam lankytojui ir (ar) Paslaugų teikėjui naudojantis Puslapiu ar Paslaugomis.

24. Paslaugų teikėjas supranta ir sutinka, jog Puslapio savininkas gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Naudojimosi puslapiu taisyklių tretiesiems asmenims be Lankytojo, Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.

25. Jei Paslaugos teikėjas nevykdo savo įsipareigojimo nurodytoje banko sąskaitoje turėti pakankamą lėšų likutį, reikalingą nuskaityti Mokėjimo paslaugų teikėjo priemonėmis kaip mokestį už Puslapio savininko suteiktas paslaugas, Puslapio savininkas pasilieka teisę per 3 (tris) mėnesius ištrinti Paslaugų teikėjo paskyrą.

VII. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

26. Visi ginčai, kilę iš santykių tarp Paslaugų teikėjo ir Puslapio savininko, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka. Teritorinis teismingumas nustatomas pagal Puslapio savininko buveinės vietą.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

27. Puslapio savininkas turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai iš dalies ar visiškai pakeisti politiką. Apie bet kokius Bendradarbiavimo politikos pasikeitimus Paslaugų teikėjai bus informuoti Puslapyje, taip pat Paslaugų teikėjai apie tokius pasikeitimus bus informuoti Puslapio savininko pranešimu, kuris bus siunčiamas Paslaugų teikėjų elektroninio pašto adresu, pateiktais registracijos Puslapyje metu likus 30 d. iki numatomų pakeitimų.

28. Tuo atveju, jeigu Paslaugų teikėjas nesutinka su nauja Bendradarbiavimo politikos redakcija, toks Paslaugų teikėjas turi teisę atsisakyti naujai pakeistos Bendradarbiavimo politikos ir nutraukti sutartį su Puslapio savininku. Paslaugų teikėjas savo atsisakymą Puslapio savininkui turi pateikti raštu elektroniniu pašto adresu hello@watalook.com su sąlyga, kad pateikiant atsisakymą sutikti su naujai pakeista Bendradarbiavimo politika yra prarandama teisė naudotis Puslapio paslaugomis.

29. Šalys susitaria, jog Puslapio savininkas turi teisę vienašališkai pakeisti šios sutarties kainą, apie tai įspėdamas kitą šios Paslaugų teikėją šalį ne vėliau kaip 30 d. iki kainos pasikeitimo. Tuo atveju, jeigu Paslaugų teikėjas nesutinka su Puslapio savininko nustatytu kainos padidinimu, jis turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai informuodamas Puslapio savininką raštu.

30. Paslaugų teikėjas gali kreiptis į Puslapio savininką šios politikos 28 p. nurodytu elektroninio pašto adresu dėl kilusių klausimų ir papildomos informacijos, susijusios su šia politika, suteikimo

31. Šio dokumento papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami Puslapyje.

32. Jeigu kuri nors Bendradarbiavimo politikos nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Bendradarbiavimo politikos nuostatų. Tokiu atveju, Bendradarbiavimo politikos šalys susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji norma.

TERMS OF USE

Last update: April 2024

Please read this Cooperation Policy with the Service Provider carefully before using the Services of the Site, as it will govern the Service Provider's relationship with the owner of the Site. If you do not agree to this Service Provider Policy, you cannot use the Site Services.

DEFINITIONS OF THE TERMS

Beauty Salon - an entity that, by registering on the Site, has the right to create a Watalook Studio and to receive the Service described in the ‘Cooperation Policy with beauty salons’;

Service Provider - a person who is registered on an App and has the right to create a Personal Page (as defined in the Terms & Conditions), advertise the provided beauty services;

Website – a website for beauty services search, advertising and ordering and administration options www.watalook.com;

App – App for searching, advertising and ordering and administration of beauty services on the website www.watalook.com in mobile devices;

Owner of the Site – UAB Telas, a private limited company established in the Republic of Lithuania, legal entity code 304139032, address for correspondence – Republic of Lithuania, Vilnius municipality, Vilnius city, Mindaugo g. 14B.

VAT – value-added tax as defined in the Law on Value Added Tax of the Republic of Lithuania is applied in the Republic of Lithuania.

Confidential information – information about the other party to the Agreement, its marketing plans, customers, businesses, business plans, finances, technologies or affairs.

Registered Visitor – a person who is registered on the Website and/or Mobile Application and has the right to use the search and ordering services for beauty services;

Visitor – a person who is not registered on the Site and/or an app and has the right to view the information posted on the Site and/or an app;

Paid services – for a set fee, Beauty services advertising and administration tools services provided by the Owner of the Site;

Payment service provider – a person who complies with the concept specified in Article 1 (27d), of the Law on Payments of the Republic of Lithuania.

Payment services – a service corresponding to the concept specified in Article 1 (28d) of the Law on Payments of the Republic of Lithuania.

Prepayment Service - payments made by a Registered Visitor in accordance with the procedures set out in these Rules for beauty services provided by the Service Provider.

Deposit Payment Service – non-refundable payments made by a Registered Visitor in accordance with the procedures set out in these Rules for beauty services provided by the Service Provider. Payment is requested by the Service Provider and payment link is provided via communication means.

Agreement – an agreement between the Service Provider and the owner of the Site, to which all the terms of this payment policy apply.

Watalook Studio is a platform which the Website Owner grants the right to use to the Beauty Salon and on which the Beauty Salon is provided with the services listed in the ‘Cooperation Policy with beauty salons’.

OBLIGATIONS OF THE SITE OWNER AND SERVICE PROVIDER

1. The owner of the Site undertakes to provide the following services to the Service Provider for a Monthly Fee (hereinafter - the Service):

1.1. Electronic calendar;

1.2. Reminders sent by the site owner to the Registered Visitor who has registered with him (as defined in the Terms & Conditions) about an upcoming visit via SMS;

1.3. QR code;

1.4. The integration of the Service Provider's account into (i) the social networks Facebook and Instagram, (ii) the search results of the website www.google.com, in which the Profile and services of the Registered Visitor are published and promoted;

1.5. Transfer the registered visitor's contact information already available on the service provider's mobile phone to an App.

1.6. Prepayment and Deposit Payment Services. Based on this service, the Registered Visitor has the opportunity to pay in advance by bank transfer for beauty services to be provided in the future (at the time of the reserved time for the visit). The Registered Visitor can do this via his/her Personal Page. Watalook Workspace enables Services Provider to use two types of advance payment services:

  • Prepayment Service allows Register Visitor to get paid money back in cases referred to in point 1.6.2 below.
  • Deposit Payment Service allows Register Visitor to get a refund only in cases referred to in point 1.6.2.3.

The Service Provider confirms that he/she is aware of the terms and conditions of this Prepayment Service:

1.6.1. The Service Fee is 3% of the price of the Service Provider's services ordered. The funds shall be transferred to the billing account specified by the Service Provider to the Owner of the Site after deduction of the 3% fee.

1.6.2. The Registered Visitor's prepayment shall be credited to the broker Stripe Inc. managed by the intermediary and is paid/not paid to the Service Provider under the following conditions:


1.6.2.1 If the Registered Visitor cancels the visit more than 24 hours before the visit, the paid funds are refunded to the Registered Visitor. In this case, the Website Owner shall not apply the 3% fee referred to on page 1.6.1 of this Policy.


1.6.2.2 If the Registered Visitor cancels the visit less than 24 hours before the visitor fails to arrive at the agreed time without prior notification (notification lessthan 24 hours before the visit is equivalent to a cancellation of the visit less than 24 hours before the visit), the funds paid shall be transferred to the Service Provider.


1.6.2.3 In the event of cancellation by the Service Provider, the funds paid shall be refunded to the Registered Visitor for each cancelled pre-paid visit as set out in this Policy.


1.6.2.4 If the Registered Visitor arrives at the confirmed time and is provided withthe requested service at the price indicated at the time of registration, the funds are paid, after deduction of the fee referred to in point 1.6.1 above, shall be transferred to the Service Provider once the Service Provider has indicated in his/her account that the service has been rendered and has confirmed the actual price of the services provided.


1.6.2.5 If the actual price of the services provided is higher than the price paid inadvance, the Service Provider undertakes to adjust the amount in its account by midnight (24:00) of the same day. The 3% fee shall be recalculated following the newly indicated price of the services provided. If the Service Provider fails to adjust the price of the services provided by the deadline set out in this clause, the Website Owner will consider that the price of the services has been following the price indicated in the order.


1.6.2.6 If the actual price of the services rendered is lower than the price paid in advance, the Service Provider undertakes to contact the Website Owner by midnight (24:00) on the same or the next working day, in addition to adjusting the amount of the price in its account, and to contact Watalook Workspace to inform it of the lower price of the services rendered. In this case, the Service Provider shall be paid the actual price of the services provided, less a 3% tax, and the remaining amount shall be refunded to the Registered Visitor.


1.6.3 If the Service Provider does not adjust the price of the services provided to the Registered Visitor in his/her account within the time limit set out in this clause, the Registered Visitor shall contact the Service Provider directly for the refund of the remaining funds, and the Website Owner shall not be liable for ensuring that the Service Provider will make the refund of the funds. In this case, the Website Owner reserves the right to withdraw the Service Provider's right to use the prepayment function without prior notice.


1.6.4. The Service Provider also undertakes to carry out a "know your customer" procedure to confirm the identity of the Service Provider and to confirm that the information provided by the Service Provider concerning the application and use of the marketing campaign is correct.

1.6.5. The Website Owner shall make the advance payments, net of the fees charged to the Service Provider, on the 1st and 16th of each month.


1.6.6. When the amount due reaches €100, the Page Owner shall activate a function in the Service Provider's account whereby the Service Provider shall be able to request the Page Owner to pay the amount to the Service Provider at any time, and the Page Owner undertakes to make such payment within 1 working day. This amount shall not be reduced to the extent of the Service Provider's existing financial obligations to the Page Owner on the date of its demand and payment for the Service Provider's profile advertising services.


1.6.7. Payments shall be made by the Page Owner by bank transfer to the bank account specified in the Service Provider's account. If no bank account is specified, no payment will be made.

1.7 Payment acquisition services via payment terminals (card readers). Based on this service, the Registered Visitor has the opportunity to pay for the provided beauty services via payment terminal (card reader). The Registered Visitor can do this via the Owner of the Site leased payment terminal (card reader). The Service Provider confirms that he/she is aware of the terms and conditions of this Payment Service:

1.7.1 The Service Fee is 1.5% plus 20 ct of the price of the Service Provider's services ordered plus VAT. The funds shall be transferred to the billing account specified by the Service Provider to the Owner of the Site after deduction of the fee plus VAT. 

1.7.2 The Registered Visitor's payment shall be credited to the broker Adyen N.V. managed by the intermediary and is paid/not paid to the Service Provider under the following conditions:

1.7.3 If the Registered Visitor arrives at the confirmed time and is provided with the reserved service at the price indicated at the time of registration, the funds are transferred, after deduction of the fee referred to in the clause 1.7.1 above. The funds shall be transferred to the Service Provider once the Service Provider has indicated in his/her account that the service has been rendered and has confirmed the actual price of the services provided.

1.7.4 The Owner of the Site also undertakes to carry out a "know your customer" procedure to confirm the identity of the Service Provider and to confirm that the information provided by the Service Provider concerning the application and use of the marketing campaign is correct.

1.7.5 The Owner of the Site shall transfer the collected payments, net of the fees charged to the Service Provider, on the 1st and 16th day of each month.

1.7.6 When the amount due reaches €100, the Owner of the Site shall activate a function in the Service Provider's account whereby the Service Provider shall be able to request the Owner of the Site to pay the amount to the Service Provider at any time, and the Owner of the Site undertakes to make such payment within 1 working day. This amount shall not be reduced to the extent of the Service Provider's existing financial obligations to the Owner of the Site on the date of its demand and payment for the Service Provider's profile advertising services. 

1.7.7 Payments shall be made by the Owner of the Site via bank transfer to the bank account specified in the Service Provider's account. If no bank account is specified, no payment will be made.

2. The Registered Visitor unconditionally agrees that the Monthly Fee is non–refundable if, after payment but before the expiry of the Service, the Service is no longer used and/or required, or the Service the provider's account is deleted at the initiative of the Site Owner or the Service Provider.

3. In exchange for the services provided by the Site Owner, the Service Provider undertakes, in addition to the obligations provided for in the Personal Page Content Policy and the Terms of Use of the Site:

3.1. When decided to use Paid services, The Service Provider agrees to pay a predetermined fee to the Owner of the Site according to chosen plan. A reasonable period before the expiry of the Paid service, the Owner of the Site will send a notice to the Service Provider that Payment Service Provider will deduct the fee from the bank account specified by the Service Provider. If the Payment Service Provider fails to debit the fee from the Service Provider's bank account, the Paid services to the Service Provider's will be temporarily blocked by the Owner of the Site until the Payment Service Provider debits the funds from the Service Provider's account. From the moment the funds reach the Owner of the Site, the Paid services to Service Provider is unblocked and can be used again.

3.2. The Service Provider agrees and declares that it will manage and perform its services following the highest business and service standards. The Service Provider also ensures that it has all the licenses, consents, permits and insurance (if applicable) that it needs to provide the Service Provider’s services.

3.3. The Service Provider is informed that if the Beauty Salon uses the Watalook Studio Platform, the Beauty Salon Administrator or other person obliged or otherwise appointed by the Beauty Salon shall have the right to administer the customer visits of the Service Provider who has agreed to access the Watalook Studio Platform (to schedule customers for visits, cancel visits and otherwise administer) and shall have the right to view the Service Provider's and Service Provider's customer data to the extent necessary for the proper administration of the customer visit. The Service Provider is informed that further information about the Watalook Studio Platform can be found in the Service Provider's ‘Cooperation Policy with beauty salons’.

FULLFILLMENT OF PAYMENTS TO THE SITE OWNER

4. To ensure that all payments are processed securely and in compliance with payment laws, the Payment Services are provided to the Service Provider by the Payment Service Provider(s), and the Payment Services will be governed by a contract which will also define the terms and conditions of the Payment Service Provider‘s provision of services. This agreement will be signed by the Service Provider with the Payment Service Provider before the first fee.

5. By agreeing to this Agreement, the Service Provider will not be liable to the Site Owner for any damage caused by Payment Service Provider to the Service Provider in any way.

RESPONSIBILITY

6. The Owner of the Site is responsible for the quality, prompt, and uninterrupted provision of the Paid service to the Service Provider for the fee received from the Service Provider, i. e. immediately after the fee was received by the Owner of the Site from the Service Provider and that their supply is not interrupted until their expiry, or until the Service Provider's account is deleted, whichever occurs first.

7. Upon the expiration of the Paid service, an invoice is issued to the Service Provider, which is delivered by e-mail specified by the Service Provider.

8. If the Service Provider or the Owner of the Site deletes its account before the expiration of the Paid service, the invoice will be delivered to the Service Provider on the date the account is deleted.

9. The Service Provider shall be responsible for ensuring that, on the date on which the charges are deducted in the bank account specified by him, there is a sufficient balance of funds on the date of the payment service provider to execute their scan and that there are no obstacles to scanning these funds by means used by the Payment Service Provider. Otherwise, the Page Owner performs the steps in 3.1. Clause

CONFIDENTIALITY

10. Each party acknowledges that in the course of the performance of this Agreement, during its period of validity or similarly timing, it may obtain or otherwise become aware of Confidential Information about the other party. Confidential information is the private and confidential information of the other party. The Site Owner keeps confidential all information about the Service Provider's customers (their contacts, ordered services) and the income received by him and undertakes not to disclose this information to third parties unless required by the laws of the Republic of Lithuania.

11. Each party undertakes to ensure at all times that the Confidential Information is kept confidential, to keep all Confidential Information and to ensure that it is kept secure and protected from theft, damage, loss or unauthorized access. As well as not to use, disclose, exploit, copy or modify any Confidential Information, directly or indirectly, at any time during and after the termination of this Agreement without the prior written consent of the owner of the Confidential Information, and not to allow or authorize any third party to do so unless it is for exercising its rights and obligations under this Agreement or required by the relevant authorities of the Republic of Lithuania.

12. The terms and obligations outlined in this Agreement shall not apply to Confidential Information that:

12.1. Is publicly known at the time it is received by the recipient;

12.2. It subsequently becomes public knowledge through no faut of the recipient, its officials, employees or agents;

12.3. The recipient lawfully receives it from a third party without any restriction; or

12.4. It is already known to the Recipient before its receipt under this Agreement.

13. The Recipient may disclose Confidential Information on a confidential basis to the Recipient's professional adviser or in cases where it is required by law, regulation or instruction of a competent authority.

14. Upon termination or expiration of the Agreement, the Confidentiality

FAILURE TO FULFILL OBLIGATIONS

15. If the Owner of the Site provides poor quality services to the Service Provider and the Service Provider provides the Owner of the Site with data proving poor quality within a reasonable time, the Service  Provider has the right to request a refund in proportion to the period during which the service was of poor quality. The amount of the refund is limited by the amount of the paid fee. The submitted evidence is evaluated and the decision on refund is made within 30 calendar days from the submission of the Service Provider's request. The funds are returned to the same account that was specified by the Service Provider during registration.

16. The Service Provider agrees that the owner of the Site is not and will not be liable for any loss or damage caused to the Visitor, the Registered Visitor, the Service Provider and third parties by malfunctions of the Site and/or the Services.

17. In no event shall the owner of the Site be liable for any inappropriate or poor quality services provided by the Service Provider advertising the Site. The Service Provider assumes full responsibility for any damages or losses of any kind that may occur to the visitors of the Site and/or Registered Visitors and/or third parties in any way and to the extent of using or using the beauty services provided by the Service Provider.

18. The owner of the Site is not responsible for any disruption of the provision of the Site's services on the Site, including, but not limited to, the provision of the Internet connection, any kind of computer piracy or damage caused by viruses. The Service Provider understands and agrees that the owner of the Site makes no representations or warranties that the Site will operate and the Services will be provided properly and promptly, without interruption, quality, in full or that this will not have any negative consequences for the Service Provider or third parties. The owner of the Site is not and will not be liable for the illegality, discrepancies, inaccuracies or inaccuracies of the content on the Site and the information published (except for information provided by the Site Owner himself) and the resuming negative consequences for the Service Provider or third parties.

19. The owner of the Site shall not be liable for any damages and/or losses that may be incurred by the Service Provider in using the Site and/or Services and in sending, hosting and in any other way transmitting or making publicly available any information.

20. The Service Provider understands and agrees that the owner of the Site following these Terms of Use of the Site, will never be liable for any acts or omissions in connection with the Service Provider's use of the Site and/or Services and compliance with Terms of Use of the Site.

21. The Service Provider undertakes to ensure that the owner of the Site never incurs any legal liability, obligation to pay, indemnify or otherwise compensate for any loss, damage or other expenses incurred as a resume of the Service Provider's use of the Site and/or Services.

22. The Service Provider assumes full responsibility for any damages or losses that may occur to them or third parties in any way to the Visitor and/or the Registered Visitor and/or the Service Provider when using the Site or the Services.

23. The Service Provider understands and agrees that the Site Owner may at any time transfer his rights and obligations arising from these Terms of Use to third parties without the consent of the Visitor, Registered Visitor or Service Provider and without notifying him.

24. If the Service Provider fails to fulfill its obligation to have a sufficient balance in the specified bank account required to debit the Payment Service Provider's means as a fee for the services provided by the Site Owner, the Site Owner reserves the right to delete the Service Provider's account within 3 (three) months.

DISPUTE SETTLEMENT PROCEDURE

25. All disputes arising from the relations between the Service Provider and the owner of the Site shall be resolved following the procedure established by the legal acts of the Republic of Lithuania. Territorial jurisdiction is determined by the location of the Site Owner.

FINAL PROVISIONS

26. The owner of the website has the right to unilaterally change the policy in part or in full at any time. Service Providers will be notified of any changes to the Collaboration Policy on the Site, and Service Providers will be notified of such changes by a notice from the Site Owner to the Service Providers' email address provided during registration on the Site.

27. This Agreement may be terminated at the initiative of the Service Provider by notifying the Site Owner 30 calendar days in advance. Upon termination by the site owner, their account will be suspended and new customers will no longer be able to sign up for visits.

28. The parties agree that Telas has the right to unilaterally change the price of this contract by notifying the other party of this contract no later than 60 days until the price changes. In the event that the service provider does not agree with the price increase set by Telas, he has the right to unilaterally terminate the Agreement by informing Telas in writing.

29. In the event that the Service Provider's account contains orders placed through the Marketplace, these orders must be fulfilled prior to termination of the Agreement. Orders with a term longer than 30 calendar days from the date of the notice of termination must also be fulfilled. In case of important reasons why the said orders cannot be fulfilled, the Service Provider's customers must be notified in writing no later than 48 hours in advance.

30. In case there are orders in the Service Provider's account that the Service Provider has entered "manually" into his account, or his customer has registered for the visit in other ways (with the help of social networks, etc.), etc. y. If the Customer fails to register on the Site, the Service Provider shall not be bound by the obligations specified in Article 18 of this Agreement.

31. In the event that the Service Provider does not agree with the new version of the Payment Policy, such Service Provider has the right to refuse the newly amended Payment Policy. The Service Provider must submit its refusal to the owner of the Site in writing to the e-mail address hello@watalook.com, provided that the right to use the services of the Site is lost by submitting the refusal to accept the newly changed Payment Policy. Articles 17 to 19 of the Treaty shall also apply in this case provisions.

32. The Service Provider may contact the owner of the Site at the e-mail address specified in Clause 19 of these Payment Policy Rules for questions and additional information related to this Payment Policy.

33. Additions or amendments to this document take effect from the date of their publication, i. e. from the date they are posted on the Site.

34. If any provision of the Cooperation Policy is unlawful or becomes invalid in whole or in part for any reason, it shall not invalidate the remaining provisions of the Cooperation Policy. In such a case, the Parties to the Cooperation Policy agree to replace the invalid provision with a legally effective rule which, as far as possible, would have the same legal and economic resucom as the amended provision.